Biskupové kněžského bratrstva FSSPX

 

Dekretem prefekta Kongregace pro biskupy kardinála Giovanni Battisty Re ze dne 21. ledna 2009 papež Benedikt XVI. zrušil exkomunikaci čtyř biskupů kněžského bratrstva sv. Pia X. (latinsky Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X., zkratka FSSPX). Jedná se o čtyři biskupy, které vysvětil dne 30. června 1988 arcibiskup Marcel Lefebvre. Podle jeho slov vysvětil čtyři kněze na biskupy bez souhlasu Vatikánu ve stavu nouze, neboť v období modernistické krize se obával, že tradičně zaměření kněží a katoličtí věřící  zůstanou bez biskupů. Spolusvětitelem nových čtyř biskupů byl brazilský biskup Antonio de Castro Mayer (1904-1991). Kongregace pro biskupy i papež Jan Pavel II. krátce nato vyhlásili, že světitelé i svěcení upadli svým činem do „exkomunikace latae sententiae“ (tedy samým činem, bez nutnosti rozhodnutí ordináře). Bratrstvo FSSPX tuto samu exkomunikaci podle církevního práva zpochybňuje, ale vítá vstřícnost současného papeže a je otevřeno jednání.

         

Zleva: biskupové A. Galarreta, B. Tissier, arcibiskup M. Lefebvre, biskup R. Williamson a B. Fellay (převzato z Mitteilungsblatt, 1905-2005. 100 Jahre Erzbischof Lefebvre, Nr. 323/2005).

Protože u nás se náhodný zájemce zpravidla zachytí jenom informace na úrovni povrchní žurnalistiky, v církevním prostředí pak většinou pomluvy a odsudky tzv. lefebvristů, jak se tradičně zaměření katolíci nazývají, uvedeme si několik základních encyklopedických informací a budeme očekávat, jaké ovoce přinesou další jednání mezi Vatikánem a bratrstvem.

Zakladatelem kněžského bratrstva je arcibiskup Marcel Lefebvre.

 

                      ML.jpg

Marcel Lefebvre (1905 Tourcoing, Fr.  – 1991 Martigny, Švýc.)

Motto: ET NOS CREDIDIMUS CARITATI

Narodil se dne 29. listopadu 1905  ve francouzském Tourcoing na samé hranici s Belgií. Otec René Lefebvre a matka Gabrielle, rozená Wattinová (+1938),  měli celkem osm dětí. Z nich si pět zvolilo duchovní stav, Marcel se narodil jako třetí v pořadí. Otec René zemřel roku 1944 v koncentračním táboře Sonnenburg (Lubusz na polském území). Marcel absolvoval kněžský seminář a byl vysvěcen  na kněze. Roku 1955 se stal arcibiskupem v Dakaru a působil též v Senegalu, roku 1962 byl biskupem v Tulle. Po druhém vatikánském koncilu, k jehož průběhu měl řadu výhrad, založil roku 1970 ve Freiburgu a posléze ve švýcarském Écône se souhlasem místního arcibiskupa Francois-Nestora Adama (diecéze Sion, něm. Sitten)  Kněžské bratrstvo sv. Pia X.  Po nevyslyšených žádostech papeže Jana Pavla II. o povolení  roku 1988 vysvětil tři roky před svou smrtí na biskupy tohoto bratrstva čtyři kněze. Jsou jimi:

 

1.    Bernard Fellay ze Švýcarska (nar. 1958)

2.    Alfonso de Galarreta z Argentiny (nar. 1957)

3.    Bernard Tissier z Francie (nar. 1945)

4.    Richard Williamson z Anglie (nar. 1940)

 

                            bp-Fellay.jpg

Bernard Fellay (nar. 12. 4. 1958, Sierre,  Švýcarsko)

Motto: SPES NOSTRA (Maria)

Současný generální představený FSSPX. Ve vztazích a jednání s Vatikánem opakuje, že nechce kompromisy, ale jasnou pravdu.

1977 – 1982 vystudoval kněžský seminář v Écône

29. 6. 1982 vysvěcen Marcelem Lefebvrem na kněze

30. 6. 1988 vysvěcen Marcelem Léfebvrem na biskupa

Od roku 1994 je superiorem FSSPX (třetím v pořadí, druhým byl Němec P. Franz Schmidberger /nar. 1946/).

2003 27. září posvětil kapli Královny posvátného růžence v Brně – Černovicích

________________________________________________________________

 

                              AG.jpg

Alfonso Ruiz de Galarreta (14. 1. 1957 Torrelavega, Španělsko)

Motto: OMNIA PER MARIAM

Narodil se v severním Španělsku v regionu Cantabria, ale rodina se záhy přestěhovala do Argentiny. Od roku 2009 zastupuje FSSPX v jednáních s Vatikánem.

1975 – 1978 studoval v semináři v argentinském La Plata

1978 – 1980 seminář v Écône, na kněze svěcen v Buenos Aires arcibiskupem Lefebvrem

Působil jako profesor semináře FSSPX v La Reja v Argentině

30. 6. 1988 vysvěcen arcibiskupem Lefebvrem na biskupa

1991 byl spolusvětitelem brazilského kněze Licinio Rangela na biskupa

 

_________________________________________________________________

 

                              bt.jpg

Bernard Tissier  de Mallerais  (nar. 14. 9. 1945 Sallanche ve Francii)

Motto: PAX CHRISTI REGIS

Pochází z Horního Savojska při hranicích s Itálií a Švýcarskem. Vystudoval původně biologii.

1969 – 1975 kněžský seminář ve Freiburgu a Écône

29. 6. 1975 vysvěcen na kněze arcibiskupem Lefebvrem

Působil jako rektor kněžského semináře FSSPX v Écône

30. 6. 1988 vysvěcen arcibiskupem Lefebvrem na biskupa

1991 spolu s Alfonsem de Galarretou, Richardem Williamsonem vysvětil na biskupa Brazilce Lincio Rangela (1936-2002)  ze společenství sv. Jana Maria Vianneye

Napsal životopis Marcela Lefebvra (roku 2002 publikován pod názvem Marcel Lefebvre. Une vie. Clovis, Etampes 2002)

3. května 2008 biřmoval tradiční katolíky v Brně

___________________________________________________

 

                              wi.jpg

Richard Nelson Williamson (8. 3. 1940 Londýn, Anglie)

Motto: FIDELIS INVENIATUR

Narodil se v anglikánské rodině. Studoval Winchester College a literaturu na univerzitě v Cambridgi.  Učil v Ghaně. Myšlenkově jej mimo jiné ovlivnil britský novinář a intelektuál, konvertita ke katolictví Malcolm Muggeridge (1903-1990).

Roku 1971 konvertoval ke katolické církvi

1972 – 1976 studoval kněžský seminář ve švýcarském  Écône

30. 6. 1988 byl vysvěcen arcibiskupem Lefebvrem na biskupa

Působil ve švýcarském  Écône, v USA a v Argentině.

1991 spolusvětil s B. Tissierem a A. Galarretou brazilského kněze Licinio Rangela na biskupa ze společenství sv. Jana Maria Vianneye

2006 vysvětil dva kněze společenství sv. Josafata ve Varšavě

2009 v souvislosti s rehabilitací kněžského bratrstva FSSPX. papežem Benediktem XVI. je biskup Williamson v mediálních kampaních obviňován za svůj názor, v němž nesouhlasí s uváděným počtem obětí , zemřelých v plynových komorách koncentračních táborů.

 

Arcibiskup Lefebvre a jeho následovníci upozorňují na problémy II. vatikánského koncilu, zejména na modernismus v teologii, pastoraci a v liturgii. Uveďme pro představu alespoň některé:  dvojznačnost dokumentů, nedostatek odsouzení bludů 20. století, nepřítomnost pojetí nadpřirozena, nedostatečná koncepce Tradice, kritika nauky „subsistit in“, definice Církve, ničení mše svaté, kněžství, antropocentrismus, kolektivismus (biskupské konference), naturalistický a teilhardistický způsob vyučování, profanace kněžských seminářů, klášterů a katolických univerzit, vztah k jiným náboženstvím atd.

 

Zprávy Radia Vatikán 24. ledna 2009 (převzato z internetových stránek):

 

Zrušena exkomunikace biskupů Bratrstva sv. Pia X.

Vatikán. Benedikt XVI. přijal žádost o zrušení trestu exkomunikace, do něhož upadli čtyři biskupové, vysvěcení arcibiskupem Marcelem Lefebvrem roku 1988. Praví se tak v dnešním sdělení tiskového střediska Svatého stolce, ke kterému je přiložen dekret prefekta Kongregace pro biskupy kard. Giovanni Battisty Re ze dne 21.ledna. Zmíněný dekret přinášíme v plném znění:

 

Mons. Bernard Fellay, jménem svým i jménem ostatních třech biskupů vysvěcených 30.června 1988, zaslal dne 15.prosince 2008 dopis předsedovi Papežské komise Ecclesia Dei kardinálovi Dario Castrillon Hoyosovi a opětovně žádal o zproštění exkomunikace latae sententiae, která byla formálně prohlášena dekretem této Kongregace pro biskupy ze dne 1.července 1988. Mons Fellay ve zmíněném listu mimo jiné tvrdí: „Vždycky jsme měli pevnou vůli zůstat katolíky a všechny své síly dávat do služeb církve našeho Pána Ježíše Krista, kterou je Církev římsko-katolická. Její nauku přijímáme v synovském duchu. Pevně věříme v Petrův primát a jeho výsady a proto nám aktuální situace působí velké soužení.“

Jeho Svatost Benedikt XVI. s otcovskou péčí vnímá duchovní strádání, vyjádřené těmi, kteří upadli do trestu exkomunikace, a v důvěře v závazek, který v citovaném dopise vyslovují, že totiž nebudou šetřit silami při prohloubení nezbytných rozhovorů s autoritami Svatého stolce o dosud otevřených otázkách, aby se tak mohlo dojít rychle k úplnému a uspokojivému řešení počátečního problému, rozhodl se přehodnotit kanonickou situaci biskupů Bernarda Fellaye, Bernarda Tissiera de Mallerais, Richarda Williamsona a Alfonso de Galarrety, jež vznikla jejich biskupským svěcením.

Smyslem toho aktu je upevnit vzájemnou důvěru, zintensivnit a stabilizovat vztahy Bratrstva sv. Pia X. s Apoštolským stolcem. Tento dar pokoje, přicházející po Vánočních svátcích, má rovněž za cíl prosazovat jednotu v lásce universální církve a odstranit tak pohoršení rozdělení.

Je žádoucí, aby po tomto kroku následovala pečlivá realizace plného společenství Bratrstva sv. Pia X. s celou Církví a důkaz viditelné jednoty, který dosvědčí opravdovou věrnost a plné uznání učitelského úřadu a autority Papeže. Na základě fakult, které mi výslovně udělil Svatý otec Benedikt XVI., tedy tímto dekretem snímám trest exkomunikace latae sententiae, prohlášený touto Kongregací 1.července 1988 z biskupů Bernarda Fellaye, Bernarda Tissiera de Mallerais, Richarda Williamsona a Alfonsa de Galaretta (sic) a zároveň, počínaje dneškem, prohlašuji dřívější dekret za neúčinný.

V Římě, v sídle Kongregace pro biskupy, 21.ledna 2009

kard. Giovanni Battista Re, prefekt Kongregace pro biskupy

 

Na stránky Katolická kultura dáno 5. 11. 2009

 

viz též:

Tradiční mše svatá – Klaus Gamber

Václav Konzal a reformy liturgie

Papež se chce smířit s lefebvristy

Literární historik M. C. Putna poslal papeže konat pokání

 

Zpět na hlavní stránku