České katolické osady v USA

Čeští katolíci v USA

 

(Nejedná se o úplný přehled, ale pouze o výběr informací!)

 

Roku 1848 začíná proud vystěhovalců do Severní Ameriky z Čech, hlavně do New Orleans ve státě Lousiana. První česká osada vznikla roku 1854 v St. Louis.

Prvním českým knězem byl P. Jindřich Lipovský, vysvěcený již v St. Louis, který tu postavil dřevěný český kostelík sv. Jana Nepomuckého roku 1854, vůbec první český kostel v USA.

Roku 1864 kostel sv. Jana Nep. zavřen pro úpadek obce. Češi se obrátili s prosbou na biskupa Jana Valeriána Jirsíka do Čech. Psáno do Budějovic, protože většina St. Louisských Čechů pocházela z jižních Čech. Roku 1865 sem přišel P. Josef Hessoun o obec pozdvihl (postavena škola, kostel, od roku 1873 vydáván katolický týdeník „Hlas“ aj.). Velké množství Čechů se od roku 1852 usazovalo zvláště v Chicagu; roku 1860 tu založen spolek „Slovanská Lípa“ se školou a  kostelík sv. Václava, při němž byl první český farář P. Josef Molitor z Moravy.

Nejvýznamnějším katolickým knězem, přišlým rovněž z jižních Čech roku 1836 do New Yorku, byl sv. Jan Nepomuk Neumann (nar. 1811 v Prachaticích –1860 ve Filadelfii), redemptorista, který se roku 1852 stal biskupem ve Philadelphii.
Sv. Jan Nepomuk Neumann

 

Češi ve Spojených státech amerických  se od začátku dělili na dvě hlavní skupiny, na katolickou a volnomyšlenkářskou nehlásící se k žádné církvi. Tyto strany se od sebe ve společenských i obchodních stycích od sebe ostře oddělovaly.  Katoličtí Češi měli ve svém čele kněze, svobodomyslní zpravidla redaktory českých listů. Kromě katolíků žije v USA i mnoho českých protestantů, a rovněž židů pocházející z Čech. Všechny strany měly a mají vzájemně podpůrné spolky , někde organizované na lóže svobodných zednářů.

 

 

Spojené státy americké – částečný přehled českých katolických osad:

 

St. Louis (Missouri)

Nejdůležitější město ve státě Missouri vzniklé z francouzské osady lovců kožešin, založené roku 1764. Vedle Yankeeů (rodilých Američanů, původních anglických potomků puritánů) tu žije mnoho Němců, Francouzů a také menšina Čechů. Nejstarší česká katolická obec z roku 1854, první česká osada v Americe a první samostatná česká katolická obec mimo země koruny české. Prvním knězem tu byl P. Jindřich Lipovský (nar. 1827  Štětkovice u Sedlčan). Původně sloužil jako důstojník v rakouském vojsku a později bojoval v Mexiku. Ujal se Čechů v St. Louis a vystavěli si roku 1854 malý dřevěný kostelíček. P. Lipovský již roku 1856 odešel do jiné diecéze, působil také v Anglii a v Číně. 

Kněží: P. Jindřich Lipovský, P. František Trojan, P. Josef Hessoun (nar. 8. 8. 1830 Vrcovice u Písku), P. Antonín Petr Houšť (nar. 1857 v Bohuslavicích u Kyjova).

Nová česká škola – z roku 1869

Starý dřevěný kostelík sv. Jana Nepomuckého – z roku 1854 (zbořen roku 1870).

Nový kostel sv. Jana Nepomuckého na místě starého – cihlový neogotický postaven roku 1870, smetlo jej tornádo, zbořen roku 1896, postaven nový roku 1897.

Kostel sv. Václava z roku 1895, postaven P. Hessounem.

 

P. Antonín Petr Houšť, původně františkán, spolupracovník P. Josefa Hessouna, k jeho 25. jubileu vydal v St. Louis knihu „České katolické osady v Americe 1865-1890“.
Mons. Josef Hessoun

 

 

Kimball (Severní Dakota)

Kněží: P. Václav Ployhart, P. Josef Křížek z Tábora

Kostel sv. Prokopa z roku 1882

 

Ola (Severní Dakota)

Kněží: P. Tomáš Rabsteinek

Kostel sv. Prokopa z roku 1882

 

Písek (Severní Dakota)

Kostel sv. Jana Nepomuckého roku 1887

Kněží: P. Tomáš Rabsteinek

 

Bechyně (Severní Dakota)

 

Seymour (Severní Dakota)

Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1887

 

Vodňany (Severní Dakota)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Kostelík ve Vodňanech

 

Veselí - Veseleyville (Dakota)

Kněží: P. Tomáš Rabsteinek

Kostel sv. Lukáše z roku 1881

 

Wahpeton (Severní Dakota)

Kostel sv. Vojtěcha (Nejsv. Trojice?)

Kněží: P. Tomáš A. Bílý, P. Václav Dvořák

 

Chicago (Illinois)

Město vzniklé na území, kam přišli jezuitští misionáři roku 1662. Prvním osadníkem byl černoch J. B. Point, který si tu roku 1790 zbudoval chatrč. Rychlý rozvoj nastal od roku 1829. První Češi se tu usadili roku 1852. Koncem 19. století žilo v Chicagu asi 50.000 Čechů.

 

Česká osada sv. Václava

Kostel sv. Václava z roku 1864, zavřen r. 1955 a spojen se sv. Andělem Strážným.

Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1871, zavřen roku 1990.

Kostel a benediktinský klášter sv. Prokopa (z bývalého metodistického) z roku 1876.

Kněží: P. Josef Molitor (nar. 1842 Valašské Meziříčí), P. Vilém Čoka, P. František Bobal (nar. 1845  Luškovice na Moravě), P. Prokop Neužil (nar.  Bechyně, P. Ildefons Wittmann (nar. 1863), P. Nepomuk Jäger, nar. 1844 v Kutná Hora)

Kostel sv. Víta z roku 1888 v místech staršího, zavřen 1990.

Kněží: P. Valentin Kohlbeck (nar. 1864)

Kostel Panny Marie Dobré rady z roku 1889, zavřen roku 1989.

Kněží: P. J. F. Jedlička (nar. 1866 Chylice), P. František Xav. Šulák (nar. v Nečice na Moravě), P. František J. Antl (nar. 1843 Jesenec)

Kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1891, zavřen roku 1990.

Kostel Panny Marie Lurdské z roku 1892.

Kostel sv. Anežky České z roku 1904.

Kostel sv. Josefa z roku 1906, zavřen roku 1968. 

Algoquin (Illinois)

Kostel sv. Jana Nepomuckého asi z roku 1860

 

Edwardswille (Illinois)

Česko-irský kostel Panny Marie z roku 1890 na místě staršího

 

Radleville (Illinois)

Kostel sv. Anny z roku 1888

 

Cedar Rapids (Iowa)

Kostel sv. Václava z roku 1864

Kněží P. František Chmelař, P. Jan Petr Brož (nar. 1865 Švihov)

 

Fort Atkinson (Iowa)

Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1875

Kněží: P. František Ehrenberger, P. Bohumír Kramoliš

 

Spillville (Iowa)

Kostel sv. Václava z roku 1860

Kněží: P. Tomáš A. Bílý, P. František L. Mikota, P. František Kroutil

 

Marak  (Kansas)

Kostel Všech svatých z roku 1868

Kněží: P. František Kulísek, p. Josef Gaydoušek (nar. 1861 Bohuslavice), P. František Žváček (nar. 1859 Jesenec)

 

Wilson (Kansas)

Kostel sv. Václava po roce 1885 (?)

Kněží: P. Karel Dragoun (nar. 1861 Kojetín), P. P. Loss

 

New Tabor (Kansas)

Městečko založili okolo roku 1870 čeští přistěhovalci a zde si zabrali vládní pozemky.

Kostel (sv. Jiří?) z roku 1888.

 

Baltimore (Maryland)

Kostel sv. Václava z roku 1886 (upravený z chrámu univerzalistů)

Kněží: P. Valentin Vacula, P. František Konec, P. Jan Hoyda, P. Jan Jenč, P. Klement Vlasák, P. Rabanus Preis.

Kostel sv. Alfonse (sv. Jana Nep.)

 

Detroit (Michigan)

Češi se zde začali usazovat od roku 1860. Osada sv. Václava založena roku 1870.

Dřevěný kostel sv. Václava z doby po roce 1870.

Kostel sv. Václav.

Kněží: P. V. Tilek, P. Josef Kuneš (nar. 1864 Kout u Domažlic),.

 

 

Nová Praha (Minnesota)

Založena vystěhovalci z let 1854 z Týna nad Vltavou, Vodňan, Lišova, Lomnice a Veselí n. L.

Kostel sv. Václava z roku 1868.

Kněží: P. František Tichý (nar. 1847 Polička)

 

 

St. Paul (Minnesota)

Kostel sv. Stanislava Kostky z roku 1872.

Kněží: P. Jan Rynda (nar. 1859 Kojetín)

 

Winona (Minnesota)

První kostel postavili Němci a Irové z roku 1857, český kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1887.

Kněží: P. Josef Libor Ligday (nar. 1844 Velký Šariš), P. Jan Hanák (nar. 1861 Ivanovice)

 

Litomyšl (Minnesota)

Většina nových osadníků přišla z Chrudimska.

Kostel Nejsv. Trojice z roku 1878.

Kněží: P. Zikmund Singer., P. Karel Mikula (nar. 1862 Bohuslavice).

 

Veselí (Minnesota)

Kostel Nejsv. Trojice z roku 1878.

Kněží: P. František Přibyl.

 

Rock Creek (Missouri)

Osada byla ze dvou třetin česká, z jedné třetiny německá. První Češi sem přijeli roku 1850 (11 rodin).

Kostel sv. Jana Evangelisty z let 1859-1877.

Kněží: P. Petr Houšť, P. Rudolf Matoušek (nar. 1865 Lomnice).
P. Antonín Petr Houšť

 

Verona (Missouri)

První Češi sem přišli roku 1870.

Kostel sv. Jana Nepomuckého.

 

Omaha (Nebraska)

Osada založena roku 1877.

Kostel sv. Václava z roku 1877 (bývalá tančírna).

Kněží: P. Václav Kočárník.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie.

 

Abie (Nebraska)

Kostel sv. Petra a Pavla z roku 1876.

Kněží: P. Josef Hovorka (nar. 1846 Rychnov nad Kněžnou), P. Josef Kohoutek (nar. 1863 Libkova Voda).

 

Olean (Nebraska)

Česko-německá osada Božského Srdce. Založili ji němečtí katolíci z Westfálska, přišlí kolem roku 1870.

Kostel Božského Srdce Páně z roku 1883. Kostel sv. Václava z roku 1886.

Kněží: P. František Türk (nar. 1827 Březová na Moravě)

 

Brainard (Nebraska)

Česká osada Nejsv. Trojice z roku 1884.

Kostel Nejsv. Trojice z roku 1888.

Kněží: P. Alois Klein (nar. Frantoly)

 

Plzeň (Nebraska)

Osada sv. Cyrila Metoděje.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1878.

Kněží: P. František Hovora (nar. 1865 v Č. Budějovicích).

 

Crete (Nebraska)

Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1889.

Kněží: P. Emanuel Antonín Bouška (nar. 1865 Borovany).

 

Glencoe (Nebraska)

Kostel sv. Václava.

 

Lawn (Nebraska)

Misijní dřevěný kostelíček „Římov“ na paměť jihočeského poutního místa. Druhý kostelík z drnových zdí. Kněz: P. Jan Štěpán Brož (nar. Kardašova Řečice).

 

Hayes (Nebraska)

 

Tasov

Osada Tasov (na počest rodné obce jednoho z osadníků z Moravy).

Dřevěný kostel Božského Srdce Páně z roku 1889.

 

Verdigris (Nebraska)

Dřevěný kostel sv. Václava z roku 1884.

Kněz: P. J. Vránek (nar. 1863 Lžín u Soběslavi).

 

Wahoo (Nebraska)

Česká osada sv. Václava s dřevěným kostelem z roku 1878.

 

Weston (Nebraska)

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie z roku 1885.

 

New York (New York)

1. Kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1875.

2. Kostel Panny Marie Ustavičné Pomoci s klášterem redemptoristů z roku 1887.

Kněží: P. Klement Vlasák, P. Augustin Lang. 

Cleveland (Ohio)

1. Osada sv. Václava s kostelem z roku 1877.

Kněží: P. Antonín Hynek (nar. 1839 Žatec).

2. Osada sv. Prokopa z roku 1873 s dřevěným kostelem z roku 1874.

3. Obec Panny Marie s kostelem Panny Marie Lurdské z roku 1882.

Kněží: P. Štěpán Furdek (nar. 1855 Trstenní na Slovensku), P. Josef Koudelka (nar. 1852 Chlístov).

4. Osada sv. Vojtěcha s kostelem z roku 1882.

Kněží: P. Jan Václav Malecha (nar. 1861 Dynín), P. František J. Hroch (nar. 1864 v Králově Lhotě)., P. Václav Panuška (nar. 1861 Malé Hydčice u Horažďovic).

5. Kostel sv. Jana Nep. – z roku 1903.

6. Kostel sv. Josefa.

 

Allegheny (Pensylvánie)

Osada sv. Václava založena r. 1871 P. Janem Vídenkou.

Kostel sv. Václava.

Kněží: P. Jan Vídenka, P. František Xaver Traxler (nar. 1860 Plasy u Č. Budějovic).

 

Fayetteville (Texas)

Osada sv. Jana Křtitele z roku 1870. Dřevěný kostel sv. Jana Křt. z roku 1870.

Kněží: P. Josef Chromčík (nar. 1845 Řepčín).

 

Bluff (Texas)

Kostelík z roku 1869.

Kněží: P. Julius František Vítězslav Vrána (nar. 1866 Svatobořice u Kyjova).

 

Ellinger (Texas)

Osada lidem původem od Sv. Hostýna a Radhoště.

Kostelík.

Kněží: P. Václav Chlapík (nar. 1849 Petrkovice u N. Jičína).

 

Frelsburg (Texas)

Česko-německá osada již z roku 1847.

 

Praha (Texas)

Osada Panny Marie, prvním českým osadníkem byl Matěj Novák.

Původní kostelíček z roku 1866, další z roku 1876.

Kněží: P. F. C. Žák (nar. 1852 Poděbrady).

 

West (Texas)

Kostel sv. Martina z roku 1875.

 

Milwaukee (Wisconsin)

1. Osada sv. Jana Nepomuckého z roku 1860. 

Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1871 (?), původně protestantský.

2. Osada sv. Václava s kostelem sv. Václava z roku 1883.

Kněží: P. Leo Suchý (nar. 1841 Horšovský Týn).

 

Ahnapee (Wisconsin)

Osada Panna Marie z roku 1860.

Kaple z roku 1863 (později přeměněna na školu), kostel Panny Marie z roku 1872.

Kněží: P. Vojtěch Cipín (nar. 1848 Chlum u Č. Budějovic).

 

Kellernsville (Wisconsin)

Osada sv. Josefa s vystěhovalci z Domažlicka.

Kněží: P. Václav Koerner (nar. 1859 v Třeboni)., P. Jan Nep. Blaške (nar. 1884 Horní Doubroučí)., P. Josef Malý (nar. 1829 Bechyně).

 

La Crosse (Wisconsin)

Osada sv. Václava. Kostel sv. Václava z roku 1873.

Kněží: P. Leo Suchý, OSF, P. Jan Emil Průcha (nar. 1865 v New Yorku) – první český kněz, narozený v USA.

 

Piercetown (Wisconsin)

Osada Nejsv. Trojice z roku 1865, dřevěný kostel z roku 1866. P. Vojtěch Křišťan (nar. 1839 Pechovice u Volyně).

 

Reedsville (Wisconsin)

Osada Panny Marie z roku 1866 převážně z Táborska.

Kostelík Panny Marie z roku 1866.

Kněží: P. Jan E. Videnka (nar. 1845 Brno)., P. Vilém Kraemer (nar. 1860 Milwauke, matka z Pacova).

 

Milladore (Wisconsin)

Osada sv. Václava.

Kostelík sv. Václava z roku 1883.

Kněží: P. Josef Joch (nar. 1861 Třebíč).

 

Franklin (Wisconsin)

Osada sv. Vavřince z roku 1864. Kostel z roku 1865.

Kněží: P. Josef Bartík (nar. 1857 Dolní Záboří).

 

Montpelier (Wisconsin)

Kostel sv. Václava z roku 1874.

 

Kewaunee (Wisconsin)

Osada česko-německo-francouzská sv. Růžence z roku 1853. Dřevěný kostel z roku 1863.

Kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1864.

 

Carlton (Wisconsin)

Osada sv. Josefa z roku 1858. Kostel sv. Josefa z roku 1864.

 

Tisch Mlils (Wisconsin)

Obec Narození Panny Marie. Kostel z roku 1860.

 

Lillburn (Georgia)

Kostel sv. Jana Nep. Neumanna z roku 1977.

 

Philadelphia – Národní památník sv. Jana Nep. Neumanna

 

 

Viz též:

Jihočech sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup filadelfskýZpět na hlavní stránku