Katolická

kultura


Kostely - kaple - poutní místa - ikonografie - literatura - osobnosti - dějiny - výtvarné umění - liturgie.

Současné dění ve světě a v Církvi - reakce - názory - polemiky.


Na stránkách "Katolická kultura" chceme publikovat články, odkrývající bohatství a krásu kultury katolické církve. Rovněž zde budou zveřejňovány reakce na současné dění v Církvi a ve světě.

Nejde o oficiální stránky katolické církve, ale jsou zde publikovány úvahy a názory jednotlivců, kteří chtějí bránit pravdu a být věrní katolické církvi. V případech sporných se podřizují jejímu učitelskému úřadu.Články:
Křesťanská vlastivěda a sakrální umění (Christian sightseeing and sacral art)
Oživujme kapličky a Boží muka (Renewal of chapels and Calvary)
Poutní místa a milostné obrazy na česko-rakouském pomezí (Pilgrimage sites and mercifull pictures located on the Czech and Austrian borderland)
Vykrádání kostelů a kaplí (Thievery within churches and chapels)
Z myšlenek Břetislava Štorma (Thoughts of Bretislav Storm)
Jakub Deml : Pouť na Svatou Horu (o knize a o chudobě) (Jakub Deml writes about a Pilgrimage to Svata Hora)
Václav Kosmák : Vzkříšení (Vaclav Kosmak writes about feast of Resurection)
Jaroslav Olšava : David kontra Goliáš (Jaroslav Olsava writes about David and Goliath)
Jaroslav Olšava : Údržbáři chrámu (Katolické kostely) (Jaroslav Olsava writes about conservation of Catholic churches)
Církevní dějiny - recenze (History of the Church - rewiev)
Evangelium vitae
Latinské modlitby (Latin prayers)
Názor - kontra M. C. Putna - hodnocení filmu "Umučení Krista" (Opinion against Putna. Assessment of The Passion of the Christ movie)
Pouť z Moravy do Lurd v roce 1896 (The pilgrimage from Moravia to the Lourdes in 1896)
Barokní sloupy a sousoší v jižních Čechách (Baroque pillars and sculptures in South Bohemia)
Poutní místo Křemešník (The pilgrimage site Kremesnik)
Rudolfov - socha Madony (Town Rudolfov and its statue of Our Lady)
Cirkevní péče o památky (The care of sights within the Catholic Church)
Břetislav Štorm: Co je umění (Bretislav Storm writes about what is true and real art)
P. Emanuel Kubíček: Mariánské družiny (Emanuel Kubicek writes about Retinues of Mary)
Kdo jsou ti nenávistní křesťané? (Who are the hateful Christians?)
Evropská unie - bezbožecká diktatura (European Union - dictatorship without God)
Ježíš Kristus a Panna Maria v lidové úctě (Jesus Christ and Virgin Mary in folk devotion)
Irena Schwarzová - lidová kreslířka - Žerotice (Irena Schwarzová - folk artist from village Žerotice)
Šebestián Kubínek – apoštol dobrého tisku (Šebestián Kubínek – apostle of good press)
Hraběnka Františka Slavatová – Telč (Countess Františka Slavatová from town Telč)
Pozor na „Katolický týdeník“ (Beware of Catholic weekly)
Blahoslavený Alois Stepinac (Blessed Alois Stepinac)
K rozhovoru kardinála Tomáše Špidlíka pro Lidové noviny (The commentary on interview in Lidove noviny with Tomas Spidlik )
Svatý Albert Chmielowski (The Saint Albert Chmielowski)
Mše svatá na obětním stole? Mše svatá na „oltáři k lidu“? (The Holy Mass on communion-table?)
Poutní místa jihozápadní Moravy (Pilgrimage places in southwest Moravia)
Blahoslavený Leonid Fjodorov (Blessed Leonid Fjodorov)
P. Jáchym Tabernitius (The priest Joachim Tabernitz)
Církevní dějiny – dvacáté století (The Church history of twentieth century)
Reformace a rekatolizace (The Reformation and again Catholicism)
Jakub Deml : Proč jsi tak smutná? (Jakub Deml - Why are you so sad?)
Katechismus katolické církve - 1. část (The first part of Catholic catechism)
Filozofické pověry – stručný slovník Bochenskeho (Philosophical superstitions - The brief dictionary of Bochenski)
Mezinárodní katolický report 1996 - 2005 (International Catholic Report 1996 - 2005)
České katolické osady v USA (Czech Catholic settlements in USA)
Mše svatá na obětním stole? a tvaří k lidu? (The Holy Mass on communion-table? and face to people?)
Bavorsko očima českého kněze roku 1901 (How saw the Bavaria czech priest in 1901)
Tyrolsko a Salcbursko očima českého kněze roku 1901 (How saw the Tyrol czech priest in 1901)
Linz očima českého kněze roku 1901 (How saw Linz czech priest in 1901)
Rotary Club
Odpověď na recenzi knihy Církevní dějiny
Odpověď na odpověď - Církevní dějiny Pavel Zahradník - Radomír Malý
Poslední dovětek dr. Malého k recenzi dr. Zahradníka
Světci - hagiografie - ikonografie - atributy (Saints and their atributes)
Světci, blahoslavenci, ctihodní a domněním svatí - Čechy, Morava, Slezsko (Czech Saints)
Katedrála sv. Víta v Praze (St. Vitus Cathedral in Prague)
Časopis Te Deum 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, (Journal Te Deum)
Papež se chce smířit s lefébvristy
Msgre. Josef Hessoun - Otec českých katolíků v USA (Msgre. Josef Hessoun - The father of Czech Catholics in USA)
Ad: Jan Jandourek: Hříšná vlažnost zdejších katolíků
Nezabiješ nenarozené dítě (Do not kill unborn child!)
Tradiční mše svatá - Klaus Gamber (Traditional Holy Mass - Klaus Gamber)
Jiří Čunek - Michaela Freiová a daňová kázeň
Michaela Jílková - Máte slovo - Interrupce
Václav Konzal a reformy liturgie
Srbské nebo svobodné Kosovo?
Alexandr Solženicyn jako politický myslitel
Co mají společného fatimští pasáčci a Vladimír Putin
Jakub Deml - Jaroslav Markvart - Láska k moudrosti
Dacík: Mravouka katolická a mravouka laická
Dominik Pecka: Člověk a dějiny: - Filozofie dějin - Teologie dějin
Podpořte svojí účastí letošní Pochod pro život – Praha, 28. 3. 2009
Demokratické právo, katedrála a JUDr. Václav Pavlíček
Sv. Jan Nepomuk Neumann - na filatelistickém materiálu
Svaté přijímání – přijímání Kristova Těla na ruku
Přehled poutních míst jihozápadní Moravy
Sirotčinec sester rafaelek v Biskupicích u Hrotovic
Beuronské umění v Českých Budějovicích
Biskupové kněžského bratrstva FSSPX
Katolicismus a demokracie
Jindřich Středa: České hereze
Břetislav Štorm: Pod růžicí zlatokorunskou
Sv. Athanasius a boj proti herezím
Agnostik Leo Moulin vzkazuje katolíkům
Křesťanský původ literární postavy detektiva
Pochod pro život 2010
Fotogalerie demostrace STOP GENOCIDĚ v Českých Budějovicích
Pokoncilní krize - sexuální skandály - Branislav Michalka: Na troskách vzdušných zámků
Zaniklá kaple Panny Marie v Pelhřimově
Pavel Zahradník: Názor na beatifikaci Jana Pavla II
Myšlenky – názory – postřehy
Poutní místa českobudějovické diecéze a jejich proměny ve 20. století
Jihočech sv. Jan Nepomuk Neumann, biskup filadelfský
Literární historik M. C. Putna poslal papeže konat pokání
Tradiční mše svatá v českobudějovické diecézi v roce 2012
Jakub Deml: Mé svědectví o Otokaru Březinovi. 1931.
P. Filip Stajner: Láska
P. Filip Stajner: Víra
P. Filip Stajner: Spravedlnost
P. Filip Stajner: Smilstvo
P. Filip Stajner: Svaté Přijímání
Myšlenky – názory – postřehy II.
Čeští a moravští patroni na poštovních známkách
P. Filip Stajner: Anna Bohuslava Tomanová
Mariánské sloupy v Čechách a na Moravě
Polemika ohledně pravoslaví: Jan Tomášek x Pavel Zahradník
Svatý Josafat Kuncevič
Svatá zpověď (svátost smíření) – antikoncepce – umělé oplodnění
Andrej Hlinka, Otec národa
První pochod „Odvahu k životu“ v Českých Budějovicích
Drinské mučednice
Královna Isabela Katolická
Julien Green a 2. Vatikánský koncil
CNW:Counter