Ježíš Kristus a Panna Maria v lidové úctě
lidová úcta – lidové náboženské zvyky - rostliny

Pannu Marii spojoval lid se jmény různých rostlin

1. Hvozdík kartouzek – „Slzičky Panny Marie“. Když prý Židé vedli Krista na Kalvárii, Panna Maria ho následovala, ačkoliv jí srdce pukalo. Viděla na cestě krvavé stopy Kristových ran, hořce plakala a z těch slz Matky Boží a krve jejího Syna vyrůstala po cestě na Kalvárii tato kvítka. (Tak i poučovala babička B. Němcové kněžnu o původu slziček.).

2. Lnice květel – „Pantoflíček“. Na útěku sv. Rodiny do Egypta před Herodem ztratila Panna Maria pantoflíček a proto začaly růst „Pantoflíčky Panny Marie“.

3. Růže prý vykvete tam, kde kapala Kristova svatá krev.

4. Balšán – „Kolénko Panny Marie“

5. Byka ladní – „Botičky Panny Marie“

6. Ostropestřec obecný – „Mariánský bodlák“

7. Třaslice – „Vlásky Panny Marie“

8. Šípkový keř voní, protože prý na něm Panna Maria sušila plenky.


Hvozdík – „Slzičky Panny Marie“Lnice – „Pantoflíček“


Legenda o obilí. Za starých časů prý rostly klasy od samé země do výšky a lidé si toho nevážili a obilím plýtvali. Když Pán Bůh chtěl za trest obilí lidem vzít, Panna Maria zachytila vršky klasů a od té doby rostou klasy dlouhé jen tak, jak je široká ruka.

Legenda o jahodách. Jahody prý člověka nenasytí, protože kdysi v lese potkala Panna Maria lakomé dítě s jahodami. Tázala se jej, co to nese a dítě odpovědělo: „nic“. Panna Maria mu odpověděla, že když nic, tak také ať toho cokoliv sní, nikdy se nikdo nenasytí.

Legenda o houbách. Když Kristus Pán chodil se sv. Petrem světem, přišli jednou na noc k jisté selce a oběma se dostalo pohoštění. Sv. Petr při večeři myslel i na druhý den a proto si potají schoval jednu placku, kterou jim selka oběma dala. A druhý den se mu opravdu placka hodila, neboť dostal velký hlad. Zůstal proto poněkud pozadu za Mistrem, aby se s ním nemusel dělit. Avšak Pán Ježíš dobře poznal Petrovu neupřímnost a proto se ho vždycky, kdykoliv dal Petr sousto do úst, zeptal: „Co to máš Petře?“ “Nic, Mistře“ odpovídal vždy sv. Petr, napřed musel ale každé sousto vyplivnout do hrsti a hodit za sebe, aby mohl vůbec odpovědět. Z každého toho odhozeného sousta pak vyrostly houby.


HoubyZvyky:
1. Zrnko hrachu. Na každém hrachu viděl lid obrázek kalicha. Když vidí někde babička zrnko hrachu ležet, zvedá jej a vyznamenaný kalíšek uctivě líbá a učí tomu i vnoučata (viz Babička Boženy Němcové).
2. Zrno pšeničné. Na něm prý je podoba Panny Marie.
3. Setí hrachu na Velký pátek, protože v jeho předvečer byla ustanovena Nejsv. svátost oltářní.


Podle: Karel Procházka: Lid český s hlediska prostonárodně náboženského. Praha 1910.

Zpět na hlavní stránku