Máte slovo – Interrupce

 

ČT -1, 27. 3. 2008, 21:40 hod

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/27.03.2008/208572230800011-21:40-1-mate-slovo-zakazat-ci-nezakazat-interrupce.html (zde záznam)

 

Proti ideologické totalitě médií! Proti ideologické totalitě české televize!

 

Na obranu svobody slova! Na obranu svobody vyjádřit názor, svobody seznámit veřejnost s výsledky lékařské vědy, svobody vyjádřit stanovisko náboženské!

 

Večer dne 27. března 2008 se v České televizi odehrálo něco, co rozhodně stojí za pozornost. V pořadu „Máte slovo“ aneb tři úhly pohledu na jedno téma živě s Michaelou Jílkovou se diskutovalo o interrupcích. V našem prostředí, kde ukončení těhotenství je považováno za tak banální zákrok jako např. vyjmutí nosních mandlí nebo vytržení zubu, je to jistě debata potřebná. Vyvolal ji mladý poslanec David Macek. Přítomen tu byl pravoslavný kněz P. Libor Halík, který léta protestuje před brněnskou porodnicí proti potratům.

 

    

          David Macek                                                 Michaela Jílková

 

To, co se tu odehrálo, a to, jakým způsobem Michaela Jílková debatu vedla, je nanejvýš znepokojivé a proto rozhodně stojí za námahu, abychom se snažili tuto událost dobře si zapamatovat. Do značné míry se tu odhalila neférovost veřejnoprávní České televize, která má informovat objektivně, nikoliv zaujatě (jak je to, bohužel, již pravidlem u televizí komerčních). Aktivity zastánců života nenarozených dětí jsou dlouhodobě ignorovány, případně je o nich informováno nepravdivě. Jestliže se zjistí, že dotyčný, jenž říká nepříjemnou pravdu,  je věřící (a navíc katolík!), použije se to jako zdůvodnění, proč  jej nelze brát vážně (viz např. aféra Buttiglione v Evropské unii). Poté se úplně rezignuje na racionální argumentaci k danému problému. (Nevěřící lidé totiž ve své pýše často předpokládají, že věřící člověk nepoužívá rozum, ale vůbec si nepřipouštějí, že to mohou být právě oni, kdo úplně ztratili schopnost logicky myslet).  A tak i obyčejná žena, neodborník, laik, může mít rozumnější úsudky než tituly ověnčený lékař, u něhož se po krátké době odhalí rozporuplnost jeho názorů. Pokud totiž inteligent není zakotvený v pravdě, a vyskytne se argument, dokazující, že se mýlí, snaží se s maskou odborníka, demokrata a humanisty balancovat na obě strany a zároveň vytvářet dojem, že je nad věcí. Vůbec současnou dobu lze charakterizovat jako dobu, v níž se katastrofálně vytrácí schopnost racionální argumentace a kritického, logického myšlení. Ale je tu i řada dalších témat, o nichž je referováno zaujatě a jednostranně  (např. události v Polsku a další a další, vydalo by to na pořádnou studii). Velmi poučná v tomto směru byla i tzv. Kauza Čunek, kde se Janečkova ČT ukázala jako úslužný nástroj (skryté) moci, která tuto nebývalou mediální štvanici na jednotlivce vyvolala a živila, přičemž nerespektovala presumpci neviny...

 

Od samého začátku bylo zřejmé, že debata byla řízena jednostranně ve prospěch zastánců potratů, mezi něž evidentně Michaela Jílková patří. Zastánci liberálního zákona o interrupcích tu používali podpásové praktiky nejen k politickému, ale i  k osobnímu napadání lidí, kteří mají právo na svobodné vyslovení názoru, nota bene zvláště, když se nejedná o nějaké bláznivé fantasmagorie, nýbrž o názory podložené vědeckým výzkumem i názory řady

lékařů-gynekologů, kteří nejsou zároveň potratáři. Tato debata je důležitým mezníkem v našich polistopadových dějinách. Ukázala totiž na veřejnosti nechtěně myšlenkový zmatek a neférovost zastánců potratů. Bylo by dobré udělat důsledný racionální rozbor (odpůrci potratů by jistě nedopadli špatně, neboť jejich argumentace byla založena na podložených faktech) a mimo jiné prošetřit např. oprávněnost obvinění „lžete!“, které MUDr.  Pavel Čepický vyslovil vůči Pateru Liboru Halíkovi.

 

                    

                        Anna Čurdová                                       Pavel Čepický

 

Pro rychlou orientaci zde uvádíme přehled účastníků a zjednodušený výtah hlavních výroků jejích účastníků. Osobní údaje,  zde uvedené, jsou v současné době dostupné na internetu.

 

Účastníci debaty: zastánci liberálního zákona o interrupcích:

 1. Michaela Jílková – moderátorka, rozvedená, žije s přítelem, 2 děti.
 2. MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. (1951) – vedoucí gynekologicko-porodnické ambulance LEVRET v Praze,  2 děti, (2 x ženatý,o rodinném životě více nezjištěno).
 3. Alexandra Berková (nar. 1949) – spisovatelka, rozvedená, 2 děti.
 4. Anna Čurdová (1962), učitelka, sociální demokratka, vdaná, 2 dcery.
 5. Šárka Doušová, matka 3 dětí, soudí se s nemocnicí v Liberci o odškodnění 250.000,-Kč za to, že se jí i po sterilizaci předčasně narodila zdravá dcerka Barbora.

 

Účastnící debaty: odpůrci interrupcí:

 1. P. Mgr. Libor Halík (1966), pravoslavný kněz, konvertita, ženatý, otec 6 dětí
 2. Mgr. David Macek (1976), sociolog, místopředseda KDU-ČSL, ženatý, otec 1 dítěte
 3. Eva Čápová, vdaná,  matka 2 dcer

 

                     

                        P. Libor Halík                                         Eva Čápová

 

Osobní údaje zastánců potratů tu uvádíme proto, že právě oni (snad nejvíce feministka Berková) se je pokoušeli použít, byť neúčinně, k zesměšnění druhé strany. Navíc mnohé o člověku napovídají, do jisté míry jsou jeho vizitkou. Snažíme se tyto informace uvést věcně a pravdivě. Celý záznam je naštěstí v archivu internetového vysílání (viz výše). Zde zkráceně uvádíme výroky jednotlivých účastníků, respektive jejich podstatu (nejde o doslovný přepis!):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Jílková: Lidovečtí politici opět vytáhli do boje proti interrupcím...Mají ženy v demokratické zemi právo na interrupci? (obrací se k pí. Doušové): Jste matka tří dětí, přesto byste na interrupci nešla...

 

Doušová: Muži do toho nemají co mluvit...

 

Macek: Tím návrhem chci vyvolat diskuzi: „ Co je to potrat?“.

 

Jílková: ...No,  a co to je? ...

 

Macek: Násilné ukončení života...

 

Doušová: Není to tak, každá žena má právo se rozhodovat...jak si to představujete?..

 

Berková: On si to nepředstavuje...Mám statistiku...není nutné o interrupcích jednat...(k Mackovi) vy s tím přicházíte, abyste se zvnějšnil...děti nemáte pokud vím!

 

Macek: Mám krásnou dceru...

 

Berková: Zaplať pámbu...jde vám o to, abyste se zvnějšnil...vycouváte z toho všichni muži...

 

Macek: Jsem původně sociální pracovník...

 

Čepický:...Tady létají emoce naprosto absurdně...většinou se shodneme, že žena má právo na kvalitní interrupci...což do značné míry řeší problém interrupcí. Je třeba liberální interrupční zákon, protože v životě ženy mohou nastat různé katastrofy, havárie...

 

Jílková: Ale oni říkají....

 

Halík: Interrupce je vražda nevinného dítěte.

 

 

Čepický (skáče do řeči a křičí): Devalvujete název vraždy!!! Není to vražda!!!

 

Halík: Kdyby došlo k soudu, je to poprava, ale takhle musím říci, že je to vražda.

 

Jílková: Já zde musím zasáhnout, protože jak vy, tak i pan Macek hovoří o zabití...čí je to jiný názor než církve? ...Jsme demokratičtí politici, jsme v Evropské unii. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku neuznal právní statut lidského plodu...

 

Macek: Nenarozený člověk může dědit.

 

Čepický: Mýlíte se! Hluboce se mýlíte! Až po porodu!

 

Čurdová: Nenarozený člověk nemůže dědit. Pan doktor má pravdu...

 

Macek: Je tu pojem nasciturus právní...

 

Čurdová: Zákon je naprosto v pořádku...já bych chtěla také diskutovat, ale na jiné téma: že by katolická církev mohla zrušit celibát...bylo by to o tom samém...nejen devalvujete pojmy...vražda, devalvujete i to mateřství, pro boha živého! co vlastně chcete?

 

Halík: Žádný úřad nemůže rozhodovat o životě a smrti malých dětí, ani ve Štrasburku.

 

Čurdová, Čepický: Jakých malých dětí?!

Jílková: A kdo tedy?

 

Halík: Tvůrce života je Bůh.

 

Čepický: Neříkejte malých dětí!

 

Halík: Vždycky  z toho plodu vyroste člověk, nic jiného - ani ryba ani klokan - ale člověk...

 

Čurdová: My nikoho nezabíjíme schválně...někdy to není jednoduché rozhodnutí...

 

Čápová: Nenazývejme to potratem, ale zabitím vlastního nenarozeného dítěte...protože to společnost dovoluje, nelze to nikomu doporučit...tato legislativa obchází svědomí...

 

Jílková: Jak jsou ty ženy k tomu nuceny?

 

Čápová: ...Já jsem se rozhodla svobodně...byla jsem v té situaci sama...

 

Čepický: My se tu hádáme o slovíčka...my se shodujeme, že interrupce je špatná...říkat vražda, to je technický detail...jak zabránit interrupcím? restrikce zákona nesmíří počet interrupcí (Caucescu)...antikoncepcí....

 

Halík: Antikoncepce je potratová.

 

Čepický: To je pitomost...přečtěte si něco...

 

Halík: (chce něco říci)

Macek (bere mu slovo): opravuje (i přesto, že mu Jílková brání)  statistiku, s níž operuje Berková...

 

Jílková:...Pojďme k antikoncepci.

 

Macek: Počet interrupcí klesl o ¾ díky antikoncepci.

 

Jílková: To je uhýbání od tématu!...Jak by se měly ženy chovat? Vy křesťané odmítavě k antikoncepci...papež to zakazuje...

 

Macek: ...zůstává 25 tisíc potratů za rok....jsem skeptický k antikoncepci....

 

Čurdová: Sociálně slabší ženy nemají k antikoncepci přístup...měla by být dostupná...neselhává církev?

 

Halík: U nás se rodí málo dětí. Český národ vymírá...Evropa vymírá....

 

Čurdová: Já bych neměla obavy.

 

Čepický: Církev připouští symptotermální antikoncepci...já se ptám (k Mackovi, Halíkovi), co voni udělali pro to...co jste pánové udělali?

 

Macek: Za KDU ČSL mohu říci...podporujeme občanská sdružení pro přirozeně plánované rodičovství...

 

Čepický (stále doráží): ...Poslední knížka je stará 15 let...dělají to úplně nedostatečně!..bez zájmu...

Jílková: Dělají to nedostatečně.

 

Berková: ...sakrování, vyvyšování je důležitější než podpora rodičovství, vytěsnili jste zodpovědnost otce...

 

Macek: Často je nezodpovědný otec.

 

Berková: Co s tím děláte?

 

Macek: ...Byl jsem na stáži v Domově pro matky v tísni...

 

Jílková: Jak dlouho? Paní Berková říká 14 dní...

 

Macek: Půl roku...

 

Berková: Až půl roku? Pardon!

 

Jílková (k Mackovi a Halíkovi): Nemáte pocit, že traumatizujete ženy, když říkáte vražda?

 

Halík: Já bych ukázal fotografii...(holčička v 22. týdnu po umělém potratu)

(poprask „ježišmane!“)

 

 

Čepický (křičí): Nelžete nevinným lidem! To je 22 týden těhotenství! Lžete, lžete do televize!!!!

 

Halík: Lžete vy, pane!

 

Čepický: Interrupce v tak pokročilém stádiu těhotenství se dělají pouze při závažných vrozených vadách plodu!

 

Jílková: Já to považuji za nekorektní! 80 % interrupcí se provádí do 8. týdne těhotenství, vy tu ukazujete 22. týden! (zakazuje ukazování obrázku). To je ze zdravotních důvodů!

 

Halík: Je to také interrupce...zabijete 8leté dítě, když vám onemocní?

 

Čurdová: To už je demagogie!

 

Berková: Mám dojem, že trestáte svou matku? A kolega dělá volební kampaň. Tenhle problém vůbec není aktuální. Ale platí to televize.

 

Halík: Když se usmrtí dítě, má vinu otec, matka, lékař i zdravotnice.

 

Jílková: Paní Berková má pravdu, vy bojujete za interrupce proto, že vaše matka byla na interrupci a vám se zjevil váš nenarozený bratr? Nejste tím příliš ovlivněn? (potlesk přihlížejících diváků, Berková se může přetrhnou v tleskání)

 

Halík: Samozřejmě, že jsem tím ovlivněn. Ale to je normální!

 

Čápová: Má prostě osobní zkušenost. Já nechápu, jak můžete být vůči tomu tak indiferentní? Vždyť jde o malé děti. Žena nečeká plod, embryo, ale dítě.

 

Čepický: Nejde o děti...plod se stává dítětem až po porodu!

 

Berková: Kající hříšnice je báječná věc, ale není to zbraň proti národu, prosím vás! To je báječný, že litujete...

 

Čepický: (vykládá psychologii těhotenství)...teprve ve druhém období vnímá žena plod jako plod...Převzal jsem to od jedné americké psycholožky a krom toho jsem porodník.

...

Čurdová: Pan Halík se před porodnicí  modlí za ty nenarozené děti, které jsou vražděny...Traumatizujete ty, které jdou na jiný zákrok!

 

Halík: Problém je v tom, že porodnice je současně s potratnicí!

 

                     

                    Alexandra Berková                                           Šárka Doušová

 

Čurdová: Aby se někdo uzdravil, musí být v psychické pohodě. Vy jim tam zpíváte...energii věnujte jinam...

 

Halík: 15 minut zpěvu v době oběda nikomu neuškodí.

 

Jílková: Proč obtěžujete ty ženy, které porodily dítě...

 

Čurdová: ...začíná svoboda tam, kde končí svoboda druhého!

 

Halík: Přesně tak. Je to u těch malých dětí, ony mají svobodu žít.

 

Čurdová: Měl byste nastudovat Tomáše Akvinského!

 

Halík: (vypráví příběh srbského lékaře-potratáře Ardaševiče): měl hrozné sny, zjevovaly se mu zabité děti, začal litovat, chtěl aby v bývalé Jugoslávii byl zrušen zákon o zabíjení nenarozených...Miloševič nedal souhlas...přišly války...Přijdou války, bohužel!

 

Jílková: Zůstaňme u Tomáše Akvinského, to se týká...

 

Čepický: Je život plod, který nemá mozek ani srdce? ..Pro mne začíná člověk tam, kde se vyvíjí mozková kůra...

 

Macek: Zcela racionálně, vědecky...Pokud nestanovíme začátek lidského života v početí, pak už tam není žádná kvalitativní změna...kam tu hranici umístit...

 

Čepický (skáče do řeči): Proč ho nestavíte do vzniku vajíčka?

 

Macek: Pane doktore, prosím vás nechte mne domluvit...

 

Jílková (křičí): Nebudete okřikovat pana doktora!!!

...Pan doktor se ptá, kdy podle vás začátek života......jediný, kdo to říká, je církev!

 

Halík: To říká i biologie!

 

Macek: Můj názor není založen na tom, že jsem věřící, ale na vědeckých poznatcích...Od početí není žádný velký posun. Mezi plodem v 11. týdnu, kdy je povolena interrupce, a 13. týdnu, kdy už není povolena interrupce...

 

Čepický: To je samozřejmě pravda...90 % interrupcí se provádí v 7. týdnu těhotenství...Nemůžeme mluvit o plodu, můžeme mluvit o embryu...Hádáme se o nesmysl!

 

Jílková: Odpůrci interrupcí říkají, že je to vražda.

 

Macek: Pokud si nejsme jisti...pak by měl platit  princip předběžné opatrnosti: neriskovat, že zabíjím...

 

Berková: Udělá něco pan předseda na podporu a ochranu rodičovství?

 

Macek: Díky KDU ČSL se dvakrát zvýšil rodičovský  příspěvek...

 

Křik: Ale pak jste ho zase snížili!!!

Čurdová (křičí): Pro boha živého, to není pravda!

 

Macek: Jsme to zase my, kdo chceme, aby neplatily děti v porodnicích vůbec...

 

Jílková: Paní Doušová už dlouho nemluvila...co kdyby byly interrupce zakázány?

 

Doušová: ...Ženy na ty interrupce budou chodit...co jim zbývá, mateřský příspěvek...poplatky za nemocnici, po porodu...

 

Jílková (na Macka): Proč jste je (poplatky) odsouhlasili? Vždyť jen poslanec Hovorka byl proti, dostal vynadáno...

....

 

Čurdová: Co by bylo, kdyby byla ta restrikce....to bysme se vrátili k praxi andělíčkářek?

 

Halík: Rozlišujeme 2 druhy antikoncepce:

 1. Taková, která nezabíjí děti
 2. Taková, která zabíjí děti...

 

Čepický (křičí): Prosím vás, žádná antikoncepce nezabíjí děti a žádná antikoncepce neničí oplodněné lidské vejce!!!

 

Halík: To se mýlíte.

 

Čepický: Dobře, já jsem prosím gynekolog, uznávaný expert v biologii antikoncepce...Můžete mi říct ten odborný pramen?

 

Halík: Kondom nezabíjí, není to potratové. Je lepší mít kondom, než zabít skrze chirurgickou interrupci nebo skrze hormonální nebo nitroděložní antikoncepci...

 

Čurdová: Papež zakazuje kondom!

 

Halík: Já jsem pravoslavný kněz, to je trochu něco jiného...

 

Čepický (Halíkovi):  Lžete! Lžete, a od kněze je to ošklivé!

 

Halík: Ta antikoncepce má 2 složky:

 1. Ta, co zabraňuje otěhotnění.
 2. Ta, co je v rezervě, kdyby došlo k otěhotnění, aby embryo...

 

Čepický (skáče do řeči): Můžete mi říct ty složky?

 

 

Halík: Někteří gynekologové mluví pravdu, někteří lžou...

 

Jílková: Tu složku?

 

Halík: Já to říkám selsky, nemusím to říkat latinsky...Potratáři vědí, že ta 2. složka způsobuje raný potrat...

 

Čepický: Ale to je nesmysl!

 

Berková: ...Mohu být přítomná nádherné debatě, kdy páter poučuje pana doktora o antikoncepci... Jak dlouhou máte praxi (na Halíka)?

 

Halík: Mám 6 dětí, tak jsem se zajímal co je správné, co je nesprávné...

 

Berková: Ach bože! Dovolte mi, kvůli vám jsme byli vyhnáni z ráje...Budete vědět, co je dobré a co zlé...(biblický exkurz mimo téma)

 

Jílková: Poslední okruh. Co je víc: právo ženy nebo právo embrya? (na Macka): Pane předsedo, za jakých okolností by mohla žena jít na interrupci?

 

Macek: Mým cílem je v této fázi diskuze na téma, co je to potrat?...

 

Jílková:...Před 300 lety, kdy církev vládla pevnou rukou...to vám přijde modernější drátková metoda?.. .žena vykrvácela...říkáte moderní vymoženost?

 

Macek: Společnost to považuje za moderní, pokrokové. Tady ty reakce jsou toho dokladem...

 

Jílková: Tady to nikdo neřek! Užíváte demagogii!

 

Čepický: Je to nemorální, neetické, pojďme se bavit, jak to snížit...

 

Macek: Doteď jsme říkali umělé přerušení. Já říkám: je to ukončení těhotenství.

 

Čepický: Interrupce je  krajní řešení. Nezní mi tam, že „žena má právo na interrupci“..

Je to dostupné....“žena má mít možnost řešit krizovou situaci interrupcí“...

 

Macek: Nakonec je to vždy žena, která má v rukách to konečné rozhodnutí...

 

Čápová: Ona nemá právo zabít nevinný lidský život. Nikdo nemá právo zabít to dítě, ono není vazalem, žádným otrokem...

 

Doušová: (k Mackovi)...Když nebude žena mít možnost jít na potrat, porodí, může být feťačka nebo cokoliv, že to nezvládne...Víte, jak to dopadá?!

 

Macek: To je na adopci...

 

Čurdová (křičí): To není na adopci!!! (Macek něco říká, ale není slyšet).

 

Čurdová (má poslední slovo): Shodneme se, že interrupce je krajním řešením, ale není možné, aby byla zakázána...

 

                                                       

                                P. Libor Halík s fotografií holčičky ve 22 týdnu těhotenství po interrupci.

 

 

Moderátorka Jílková zakazuje ukazovat fotografii z důvodu „nekorektnosti“.

 

 

 

 

Moderátor: Michaela Jílková

Dramaturgie: Blanka Kubíková, Bob Fliedr

Vedoucí dramaturg: Milan Vacek

Hlavní kameraman: Josef Hruša

Režie a střih: Rudolf Vodrážka

Vyrobilo centrum vzdělávacích pořadů, ČT 2008.

 

Vysíláno 27. 3. 2008

Dáno 3. 4.  2008, Lukáš Biskupický, laik, původem Moravan, občan České republiky

 

 

Zpět na hlavní stránku