Nezabiješ nenarozené dítě

 

Do večerního reje  mikulášských oslav  5. 12. 2007 odvysílala ČT-2 dokument „Pulec, králík a Duch svatý“ o pravoslavném knězi Liboru Serafimu Halíkovi, který protestuje před porodnicí v Brně proti potratům. Ač byl tento pořad (scénář: Richard Komárek, režie: Filip Remunda) brněnského studia pojat úzce „pravoslavně“, neboť o  nemalých katolických aktivitách tu nepadla vůbec zmínka (žádná citace encykliky „Evangelium vitae“, pochody Hnutí pro život apod.), jistě se z něho radují všichni, kteří si uvědomují, že proti zlu potratů je třeba se společně ozývat! Toto odvysílání ukazuje určitý, byť malinký, průlom do totality relativismu, který z 99% ovládá naše společenské ovzduší. Za povšimnutí stojí diskuze P. Halíka s přednostou kliniky Prof. MUDr. Pavlem Ventrubou, CSc., přímo v porodnici. Zde byla problematika vyhrocena na finální řeč: ano - ano – ne - ne, a tu se jasně ukázalo, že vlastně tato odborná kapacita, tento vrchní potratář, neměl jediný racionální argument a snížil se k tomu, že knězi vyčítal, že protestuje za peníze „nás daňových poplatníků“. Zcela příznačné pak byly projevy anarchisty, který jasně deklaroval, že jsou pro společnost, v níž je vše relativní. To je totiž jedna z nejhorších ideologií, která k nám po roce 1989 začala pronikat a usidluje se v myšlení, ve školách i na univerzitách, ba (v různých převlečeních) i v teologii. A ovšem, za povšimnutí stojí i „opatrnickost“ a alibismus Halíkových církevních nadřízených, s čímž bychom se, bohužel, setkali často i v katolické církvi. O tom, jak zablokované myšlení kraluje takřka na všech frontách, svědčí např. i všechny diskuze na Christnetu, kde se již stalo pravidlem, že se většina diskutujících nedokáže držet hlavního tématu (základní myšlenky) a zapadá do naprosto planého žvanění a hledání nepodstatných malicherností, jen aby se proti tomu, kdo říká pravdu, něco našlo.

 

Potrat a eutanázie jsou zločiny, které žádný lidský zákon nemůže ospravedlnit! (Encyklika Evangelium vitae, český překlad, s. 94)

 

Lukáš Biskupický, 6. 12. 2007

 Zpět na hlavní stránku