První pochod „Odvahu k životu“ v Českých Budějovicích

 

V sobotu 15. března 2014 se v Českých Budějovicích uskutečnil první pochod „Odvahu k životu“. V Praze se každoročně koná podobná národní manifestace s názvem „Pochod pro život“ již od roku 2001 a k ní se postupně přidávají menší pochody v dalších městech (dosud např. Brno, Plzeň). Hlavní organizátorem českobudějovické akce byl Lukáš Krutský z Vyššího Brodu. Cílem bylo upozornit na zlo potratů, které jsou rozšířené a zákony legalizované v české (a ve většině evropské) společnosti, ovlivněné hédonismem a relativismem. Ve skutečnosti jde o zabíjení nenarozených dětí. Papež Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae z roku 1995 mimo jiné jednoznačně konstatoval, že „potrat a eutanázie jsou zločiny, které žádný lidský zákon nemůže ospravedlnit“. Největší počet potratů byl v České (tehdy federativní) republice zaznamenán roku 1990, za tento rok jich bylo napočteno celkem 110.000. V roce 2013 to bylo 23.000 interrupcí. Jen v Českých Budějovicích je každým rokem v nemocnici zabito téměř 500 nenarozených. Učení katolické církve říká, že katolíci nemohou a nesmí souhlasit s nespravedlivými zákony a nejsou ani povinni takové zákony poslouchat. Toto vyjádřil v jednom ze svých nedávných kázání i emeritní českobudějovický biskup Jiří Paďour.

Do Českých Budějovic se sjely hrstky katolíků ze všech koutů jižních Čech a zpočátku malá skupinka postupně narůstala tak, že celkový počet kolem stovky účastníků nakonec přesáhl očekávání. Potěšitelné bylo, že pochodu se zúčastnili i tři kněží: P. Mgr. Jiří Kalaš a P. Mgr. Miroslav Šašek z Českých Budějovic a P. Tomáš Koňařík, OCr. z Římova, a také šest sester z domu kongregace Sester Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích. Laici byli zastoupeni všemi věkovými skupinami. První pochod přijel podpořit též hlavní organizátor z Prahy, pan Vít Cigánek z Rady Hnutí pro život. Z Tábora např. přicestoval i neúnavný organizátor petičních výstavek „Stop genocidě“ a ochránce života pan Jan Vrána.

Za mírně deštivého počasí průvod vyšel po 15.00 hodině Lannovou třídou od vlakového nádraží a dospěl přes Kanovnickou ulici na náměstí Přemysla Ot. II. Při průchodu ulicemi rozdávali účastníci kolemjdoucím letáčky, polohlasně se modlili a zpívali „Kristus vítězí“ a „Ave Maria“. Na transparentech bylo možné číst nápisy jako např.: „Odvahu k životu“, „Stop umělým potratům“, „Již 22. den po početí dítěti bije srdce“, „Ženy si potraty nezasluhují. Potrat je odrazem nezájmu o potřeby žen“, „Potrat není řešení. Nebojte se nechat dítě žít“, „Adopcí jim dáte šanci, potratem jen smrt“ apod.

Pochod byl zakončen na náměstí u Samsonovy kašny, kde pořadatelé Lukáš Krutský a Ignác Pospíšil krátkými proslovy povzbudili účastníky, vyzvali k vzájemnému kontaktování a pozvali všechny na celostátní „Pochod pro život“, který se letos koná v Praze 29. března a vychází z Mariánského náměstí ve 14. 15 hod. (poblíž Husovy ul., odkud vycházely průvody v minulosti). Neděláme si iluze, že těmito pochody lze naráz vše změnit, ale věříme, že je potřeba každým způsobem bránit nejen této formě genocidy, ale i jiným destruktivním tendencím bezbožecké demoliberální totality, která v evropských zemích nabývá forem policejního státu. To jsme mohli vidět např. ve Francii, kde v loňském roce statisícové pokojné demonstrace proti redefinování manželství rozháněli policejní těžkooděnci s vodními děly, obušky a slzným plynem (aniž by o tom naše veřejnoprávní média přinášela adekvátní zpravodajství).

Na úplný závěr farní vikář P. Mgr. Miroslav Šašek sloužil v katedrále sv. Mikuláše mši svatou na úmysl ochrany života od početí a prvního budějovické akce tohoto druhu (nepočítáme-li akce hnutí STOP GENOCIDĚ, jehož výstavka se tu poprvé konala již roku 2010, a předtím i potom v řadě dalších jihočeských měst a také v poutním místě Římov).

Díky všem, kdo pochod zorganizovali i těm, kdo svou účastí podpořili. Brzy zase v Českých Budějovicích na shledanou, a ještě ve větším počtu! Každý máme své přátele a známé, neváhejme je pozvat ...

 

                                                                  Jiří Černý

 

 

 

 

 

Na stránky Katolická kultura dáno 18. 3. 2014

Viz též:

Evangelium vitae 

Michaela Jílková - Máte slovo - Interrupce 

Podpořte svojí účastí letošní Pochod pro život – Praha, 28. 3. 2009 

Pochod pro život 2010 

Fotogalerie demostrace STOP GENOCIDĚ v Českých Budějovicích  

Svatá zpověď (svátost smíření) – antikoncepce – umělé oplodnění Zpět na hlavní stránku