Pochod pro život 2010

 

Dne 20. března 2010 se v Praze konal již X. ročník Pochodu pro život v Praze, pořádaný Hnutím pro život. Jeho cílem je upozornit na skutečnost, že v České republice je ročně usmrceno umělým potratem asi 25.000 dětí (což je denně cca 70 případů). Hesla na transparentech jako: „Jsem člověkem od početí“  „Národ, který zabíjí své děti nemá budoucnost“ , „Gynekologové, nebuďte nájemnými vrahy!“, „Pomoc ženám v tísni“ aj. vyjadřují úsilí vyburcovat všechny lidi dobré vůle z lhostejnosti.

 

 

Vlastní Pochod byl zahájen mší svatou v dominikánském kostele sv. Jiljí, kterou sloužil salcburský světící biskup Mons. dr. Andreas Laun, spolu s řeckokatolickým exarchou Mons. ThDr. RNDr. Ladislavem Hučkem a řadou kněží z Čech i Moravy. P. Marek Dunda z Vranova nad Dyjí zde přijal sliby mladých lidí ze Společenství čistých srdcí.  Po mši svaté vyšel průvod od kostela Husovou ulicí po trase Staroměstské náměstí – Celetná – Příkopy – na Václavské náměstí k pomníku sv. Václava. V čele průvodu kráčel usměvavý biskup Andreas Laun, u nás známý jako autor řady spisů z oboru morální teologie a jako nesmlouvavý kritik krize západní Evropy. Průvod tvořili lidé všech kategorií, od nejmenších dětí až po starce o francouzských holích, rovnoměrně dle všech věkových kategorií i stavu, laici, kněží i řeholníci. Síla pochodu spočívala v modlitbách a v symbolice bílých křížů, které účastníci nesli, a odlišovali se jimi od okolních davů, převážně zahraničních turistů. Typy germánské, románské, slovanské i asijské lidské rasy je možno dnes spatřit v historickém centru Prahy spíše než stálé obyvatele. Tito návštěvníci s velkým úžasem a zájmem sledovali tento prazvláštní jev, zástup cca 1.500-2.000 lidí s bílými kříži pomalu procházející konzumním jarmarkem na přeplněném Staroměstském náměstí. A jak to u lidí bývá, někteří reagovali s  neutrálním údivem, jiní s dokumentaristickým zájmem o překot fotografovali a natáčeli, mnozí reagovali s posměchem, ale někteří také s pokorou i dojetím, což bylo patrné zejména u ženské části davu turistů. Pochod byl zakončen u pomníku sv. Václava, kde byl přečten dopis kardinála Miloslava Vlka. Účastníci pak zazpívali svatováclavský chorál a českou hymnu. Na závěr jim biskup Laun požehnal.

 

Na schodišti Národního muzea bylo asi deset osob, z nichž jedna vykřikovala do megafonu: „Svobodná volba!“, „Feudalismus už skončil!“, „Táhněte pryč, nikdo vás tu nechce!“ a „Patříte na smetiště dějin!“. Jinak vše proběhlo spořádaně a v naprostém klidu.

 

To, že postmoderní společnost se dívá na věřící, a zvláště na katolickou církev, jako na prvek, kterého by bylo nejlépe se zbavit, je zřejmé. Nepsané heslo hlásá: „Člověče, dělej si co chceš, nenech se ničím omezovat (pokud ovšem nebudeš říkat to, co se nám nehodí)“. A nedává to v tomto konkrétním případě najevo jenom hrstka křiklounů, ale např. i veřejnoprávní Česká televize, s níž máme již několikaleté zkušenosti. Při prvním Pochodu v roce 2001 (který vedl arcibiskup Otčenášek) ukázala názorně praktiky mediální manipulace, když vybrala několik okrajových jevů a ty pak na obrazovce reprezentovaly celou akci. Podhodnocování počtu účastníků, čtyř až pětinásobné, pak předvedla opakovaně takřka při všech dalších pochodech, pokud událost úplně neignorovala, jako tomu je v poslední době.

 

 

Mnozí katolíci si již uvědomili, že evangelium je třeba hlásat všemi vhodnými způsoby, i s použitím nejmodernější techniky a internetu. Opravdové svobodě projevu a předávání pravdivých informací pak dnes může hodně napomoci zřizování webových stránek nebo blogů. Vyzývá k tomu i papež Benedikt XVI.

 

                                                                           Text a foto: Jiří Černý

 

Související články:

Evangelium vitae

Michaela Jílková - Máte slovo - Interrupce

Podpořte svojí účastí letošní Pochod pro život – Praha, 28. 3. 2009

Nad Pochodem pro život s otcem Juchelkou

 

 

Na stránky Katolická kultura dáno 24. 3. 2010Zpět na hlavní stránku