Mše svatá

v tradičním římském ritu („tridentská“)

 

 

zde v kostele Panny Marie Královny Andělů v Nových Hodějovicích

 

každou lichou neděli odpoledne

 

v 15.00 hod

 

(před mší sv. možnost sv. zpovědi)

 

Nejbližší termíny: 2. 9.,  16. 9.,  30. 9.,  14. 10.,  28. 10.,

 11. 11.,  25. 11.,  9. 12.,  23. 12.  2012

 

Slouží P. Mgr. Miroslav Šašek,

Římskokatolická farnost-děkanství, České Budějovice

 

Pro ty, kteří se chtějí s touto klasickou liturgií blíže seznámit, 

je dobré opatřit si misálek pro laiky,

např.  „O mši svaté podle misálu z roku 1962“ (vyd. Matice cyrilometodějská 2007)Zpět