Tradiční mše svatá ("tridentská")

v českobudějovické diecézi v roce 2012

 

Každý katolík by se měl seznámit s tradicí katolické církve, k jejímž důležitým součástem mimo jiné patří liturgie.

 

V českobudějovické diecézi je také v roce 2012 možno navštěvovat

mši sv. v klasickém římském ritu:

 


1. V Českých Budějovicích  v kostele Panny Marie Královny Andělů v městské části Nové Hodějovice

vždy v neděli jednou za 14 dní v 16.00 hod odpoledne

v těchto nejbližších termínech: 1. ledna ; 15. 1edna; 29. ledna;, 12. února.; 26. února; 11. března.; 26. března; 8. dubna; 22. dubna; 6. května; 20 května; 3. června; 17. června. Slouží

P. Mgr. Miroslav Šašek.


Mše svaté - podzim 2012


 


2. Ve Vyšším Brodě v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie denně, ve všední dny a v sobotu v 6.45 hod a  každou neděli v 10. 00 hod.  Slouží převor P. Jan Justin Berka, O. Cist.

 

Věřícím, kteří chtějí poznat tradiční ritus katolické církve se doporučuje opatřit si misálky, např. Vlček Josef: O mši svaté podle misálu z roku 1962, vydala Matice cyrilometodějská Olomouc 2007.

 

Krom toho římskokatolický křesťan může seznámit s řeckokatolickou mší svatou, která je v Českých Budějovicích sloužena každou neděli v 11. 00 hod v kostele Panny Marie Růžencové. Slouží P. Mgr. Ruslan Zassiedko.

 

 

Hodnota mše svaté

(převzato ze stránek cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě)

 

Mše svaté, kterých jsi se účastnil, budou ti v hodině smrti největší útěchou.

 

Každá mše svatá tě bude doprovázet a stane se tvým přímluvcem při posledním soudu.

 

Při každé mši svaté můžeš, podle hloubky účasti, zmenšit tresty za své hříchy.

 

Když se soustředěně účastníš mše svaté, prokazuješ Bohočlověku největší úctu.

 

Nahrazuje vše, co jsme zanedbali a zameškali.

 

Budou ti odpuštěny všechny lehké hříchy, pokud jich budeš litovat a rozhodneš se jim vyhýbat.

 

Bude oslabena satanova moc nad tebou.

 

Strádajícím duším v očistci zajistíš největší mocné ulehčení.

 

Každá mše svatá přináší Všemohoucímu nejvyšší chválu, nejkrásnější dík, největší smír, bez něhož by svět asi již dávno zahynul ve svých hříších.

 

Budeš ušetřen od nebezpečí a neštěstí, jež by tě jinak potkalo.

 

Každou mší svatou zkracuješ své utrpení v očistci.

 

Každá mše svatá zvětšuje tvou odměnu v nebi.

 

Přijímáš požehnání kněze potvrzené samotným Bohem v nebi.

 

Klečíš v zástupu andělů, kteří se s největší úctou účastní této vznešené oběti.

 

Všechny tvé věci a záležitosti budou požehnány.

 

Pokud se účastníme mše svaté a obětujeme jí k úctě nějakého světce či anděla a přitom děkujeme Bohu za nám udělené milosti, prokážeme mu tak největší čest a radost a získáme si tím jeho zvláštní lásku a mocnou ochranu.

 

Pokaždé, když přisluhujeme při mši svaté, měli bychom jí, s ohledem na jiné intence, obětovat ke cti světce, jemuž je ten den zasvěcen

 

 

Tradiční mše svatá v jiných diecézích:

 

Tradiční mše svatá v klasickém římském ritu v jiných diecézích: Brno – dominikánský kostel sv. Michala, Třebíč – kapucínský kostel Proměnění Páně, Řeznovice u Ivančic – kostel sv. Petra a Pavla; Litoměřice – kostel sv. Jakuba; Olomouc – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie , Kostelany nad Moravou – kostel sv. Floriána, Uherské Hradiště – kostel sv. Františka Xaverského; Praha – Uhříněves – kostel Všech svatých.

 

Ve všech případech je nutno se předem se správcem farnosti informovat o termínech.

 

Na stránky Katolická kultura dáno 20. prosince 2011Zpět na hlavní stránku