Zaniklá kaple Panny Marie v Pelhřimově

 

Kaple Panny Marie v Pelhřimově, zbořena koncem 80. let 20. století (foto 20. léta 20. století, in Černý Jiří : Pelhřimov. Obraz města v architektuře 19. a 20. století, Pelhřimov 1996, s. 54).

 

Poblíž křižovatky silnic Humpolec – Jihlava pod nemocnicí, nedaleko tzv. Malomocné studánky, stála od nepaměti kaple Panny Marie. Obracela se k centru Pelhřimova štítem s mariánským symbolem a klasicizujícím portálem. V jejím nitru se nad drobným oltáříkem skrýval nástěnný obrázek Panny Marie s Ježíškem. Stáří malby ani datum vzniku kaple dodnes, bohužel, neznáme.

 

Kapli opomíjeli vesměs všichni autoři uměleckohistorických prací o Pelhřimovu (Soukup, Wirth, Poche), zatímco jiných drobných sakrálních objektů si povšimli. Přitom nešlo o památku nikterak podřadnou. Pocházela nejspíše již z 18. století, případně ze začátku 19. století. Na mapě města z roku 1839 je již zřetelně zakreslena a objevuje se pak i v následujících plánech (např. z roku 1876). Stála při císařské silnici na Jihlavu (dnes třída Slovanského bratrství) a u odbočky na Humpolec. Situačně souvisela se zdí, v níž byl patrný zazděný okenní otvor. Dr. Fried soudí, že se jednalo o zbytek starého hradního altánu. Půdorys kaple o rozměrech zhruba 4 x 4 m měl podobu obráceného písmena „T“, zastřešena byla sedlovými stříškami. Průčelí zvýrazňoval nízký trojúhelníkový štít a hladké portálové sloupy s volutovými hlavicemi. Do klenutého interiéru se vcházelo půlkruhově zakončenými dveřmi. Po obou stranách byly výklenky, vpravo u vstupu kamenná kropenka. V apsidě naproti dveřím se nacházela jednoduchá dřevěná menza a nad ní orámovaný obrázek Madony na omítce.

 

O počátcích kaple a jejích starších dějinách nevíme z písemných pramenů téměř nic. Pouze je známo, že roku 1908 ji nechal svým nákladem opravit smíchovský kaplan, pelhřimovský rodák, P. Jan Pauly (pozdější prelát a arciděkan na Smíchově, jenž Pelhřimovu věnoval sochu sv. Václava před muzeem) a že již následujícího roku zloděj ukradl stříbrné ozdoby obrázku. Zda se zde někdy sloužila mše svatá, či se tu konaly mariánské pobožnosti, zápisky mlčí. Je to však velmi pravděpodobné.

 

          Půdorys zbořené kaple.

 

Více než o počátcích kaple víme o jejím konci. Mnozí pelhřimovští obyvatelé se mlhavě pamatují, že kaplička tu stála ještě v 80. letech 20. století. Byla velmi zpustlá, léta se o ni nikdo nestaral. Levá část štítu se zřítila, narušenou střechou pršelo dovnitř, stavbou dokonce prorůstal strom a roku 1982 narazil do zdi automobil ČSAD. Pravý bok kaple sousedil s vraty do dvora Okresního podniku služeb (původně Popelkův dvůr), v němž parkovala nákladní auta. Již roku 1983 Městský národní výbor v Pelhřimově usiloval o upuštění od památkové ochrany kaple. V roce 1985 ji nechal zaměřit a později obednit, takže se zcela ztratila pohledům kolemjdoucích. V roce 1987 skutečně vydalo Ministerstvo kultury ČSSR rozhodnutí o upuštění od památkové ochrany s odůvodněním, že oprava objektu v havarijním stavu je vyloučena. Stavební úřad seznal, že „odstraněním stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti“ a nařídil provést demolici nejpozději do konce července 1988. Uvolněný prostor měl zatím sloužit jako parkoviště a počítalo se též s místem pro výstavbu nové polikliniky. Dnes opodál vyrostla nová budova autoprodejny firmy Racek.

 

Černý Jiří: Kaplička Panny Marie v Pelhřimově, Zpravodaj kulturního střediska Pelhřimov, 1997, č. 4, s. 10-11.

 

Na stránky Katolická kultura dáno 28. 1. 2011.Křesťanská vlastivěda a sakrální umění
Oživujme kapličky a Boží muka


Zpět na hlavní stránku